fbpx

SWOT pro restauraci: naučte se, jak na to

První kroky podniku jsou složité, protože od nich se odvíjí budoucnost restaurace, a proto je třeba učinit správná rozhodnutí, abyste se vyhnuli dlouhodobým problémům. Zde vám může pomoci analýza SWOT

Analýza SWOT je důležitým nástrojem, který slouží k identifikaci určitých aspektů, jako jsou silné stránky, příležitosti, slabé stránky a hrozby, které vám pomohou při rozhodování a uplatňování strategií ve vašem podnikání.

Zjistěte, jak sestavit matici SWOT vaší restaurace , jak uplatnit své strategie a dosáhnout úspěchu.

co je to SWOT restaurace?

¿Qué es FODA de un restaurante?

Jak jsme se již zmínili, analýza SWOT představuje silné a slabé stránky a příležitosti, které má každý podnik.

Tato metoda spočívá v poznání vnitřních a vnějších faktorů, které různými způsoby ovlivňují rozvoj vašeho podniku.

S těmito údaji začnete vytvářet strategie, jak čelit hrozbám, minimalizovat slabé stránky, využít příležitostí a co nejlépe využít svých silných stránek.

Podívejme se postupně na prvky, které tvoří matici SWOT nebo SWOT, v obou případech mluvíme o tomtéž.

Silné stránky

Silné stránky restaurace jsou pozitivní faktory, které máte ve svém podniku.

Pro jejich snadnou identifikaci si můžete položit otázku: Co nabízím a čím se liším od ostatních?

V takovém případě zjistí, jaké služby nabízíte, které vás činí jedinečnými a díky kterým jste pro zákazníky jednou z nejlepších voleb.

Rozmanitost jídelníčku, sezónní změny v nabídce, nabídka rozvozu, parkoviště, zkušený personál, umístění v dostupné oblasti a ceny jsou některé silné stránky, které vás odliší od ostatních.

Příležitosti

Část matice SWOT věnovaná příležitostem představuje vnější aspekty, které můžete využít ve svůj prospěch a vyniknout tak ve svém oboru . Tyto faktory byste neměli ovlivňovat.

Abyste je identifikovali, můžete si položit otázky typu: Jaké jsou současné trendy a jak na nich mohu pracovat? A analyzujte změny, ke kterým na trhu dochází.

Mezi strategie, které vám mohou pomoci využít vaše příležitosti, patří: zřízení provozovny v turistické oblasti, prostory pro oslavy, několik poboček, dětský koutek a nabídka donáškové služby.

Slabé stránky

Slabé stránky restaurace jsou detaily, které poškozují nebo neumožňují dobré fungování podniku . Stabilita je vnitřní, musíte mít sílu ji ovládat.

V této části matice SWOT je důležité položit si otázku, jaké jsou nevýhody vašeho podniku a jaké aspekty musíte zlepšit, abyste obstáli před konkurencí.

Příkladem slabých stránek je špatná poloha podniku, nová firma na gastronomickém trhu, nedostatek kapitálu, nedostatek potřebných požadavků nebo vyškoleného personálu.

Hrozby

Hrozby jsou vnější faktory, které neumožňují rozvoj a provoz vaší restaurace na 100 %. Protože jsou vnější, nemůžeme je ovlivnit.

V gastronomii existují stovky hrozeb. Pokud si například otevřete restauraci ve stejné ulici a nabídnete lepší ceny, vaše klientela může dát přednost této možnosti a přestat konzumovat ve vašem podniku.

Také rostoucí náklady na produkty, které používáte k vaření, mohou vést ke ztrátám namísto zisků.

Strategie SWOT pro restaurace

Estrategias FODA para restaurantes

Po sestavení matice SWOT a identifikaci jednotlivých aspektů je důležité rozhodnout o strategiích, které použijete ke zlepšení svého podnikání, a o plánu pro případ, že by se objevila hrozba pro vaši restauraci.

Z analýzy SWOT restaurace vyplynuly čtyři strategie, jak dosáhnout očekávaných změn astát se vyhledávanou restaurací.

Obranné stránky

Obranná strategie je založena na využití silných stránek restaurace a zabránění hrozbám, které by mohly ovlivnit její výkonnost. Vždy se zaměřte na růst počtu silných stránek restaurace.

Jedná se o jednu z nejsložitějších strategií, kterou však používají velké restaurační řetězce, jako je McDonald’s, a která se jim osvědčila.

Přestože je napadali kvůli počtu kalorií v jednotlivých položkách menu, najali si michelinské kuchaře, aby navrhli charakteristické hamburgery, které odvedou pozornost.

Ofenziva

Cílem ofenzivní strategie je využít silné stránky a příležitosti restaurace tak, aby slabé stránky zmizely nebo ustoupily do pozadí.

Jednou z hlavních technik, jak zakrýt slabé stránky a hrozby podniku, je využití marketingových nástrojů k propagaci nabízených služeb.

Existují známé restaurace, které využívají návštěvy celebrit k tomu, aby je zveřejňovaly na svých sociálních sítích a získávaly tak návštěvy lidí, kteří se chtějí najíst v místě, které navštívily jejich idoly.

Opětovné zacílení

Cílem strategie retargetingu je využít každou příležitost ve vaší restauraci k odstranění interních slabin vašeho podniku.

Provádění této strategie není složité, ale je třeba dbát na to, aby slabé stránky nestály v cestě využití příležitostí.

Kromě toho můžete při uplatňování této strategie interně pracovat na zlepšení všech slabých stránek a jejich úplném odstranění.

Přežití

Strategie přežití spočívá v práci na snížení hrozeb a slabých stránek, které neumožňují restauraci růst a stát se součástí konkurence.

Tato strategie představuje veškerá omezení, která lze při investování do gastronomického podniku mít.

Jaká je matice SWOT restaurace?

Matice SWOT je strategie založená na analýze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb konkrétního podniku nebo projektu. V tomto případě restaurace.

Jaké obchodní strategie vyplývají z analýzy SWOT restaurace?

Existují čtyři typy strategií: obranná, útočná, orientační a strategie přežití.

Na čem je založena útočná strategie SWOT?

Obranná strategie je založena na využití silných stránek restaurace a zabránění hrozbám, které by mohly ovlivnit její výkonnost. Vždy se zaměřte na růst počtu silných stránek restaurace.

Jak funguje útočná strategie SWOT?

Cílem ofenzivní strategie je využít silné stránky a příležitosti restaurace tak, aby slabé stránky zmizely nebo ustoupily do pozadí.

Jaký je cíl strategie přeorientování SWOT?

Cílem strategie retargetingu je využít každou příležitost ve vaší restauraci k odstranění interních slabin vašeho podniku.

Jaká je strategie přežití SWOT?

Strategie přežití spočívá v úsilí o snížení hrozeb a slabých stránek, které brání restauraci v růstu a v tom, aby se stala součástí konkurence.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Účel: Gestionar las solicitudes realizadas a través del sitio web, enviar comunicaciones comerciales y, en su caso, compras en línea.

Práva: Acceso a, Corrección, cancelación, oposición y otros derechos como se explica en la “Información adicional”.

Příjemci: Los datos sólo se transmiten a los proveedores que tienen una relación contractual con Monouso.

Legitimace: Consentimiento del interesado.

Zodpovědný: Envalia Group, S.L.

Další informace: You can find additional information on data protection in our privacy policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.